Zbycie akcji.
5 grudnia 2007
 17:23,

RB 105/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie od Pana Józefa Gamrata,że w wyniku dokonanej w dniu 29 listopada 2007 roku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym akcji PE ELKOP S.A. na dzień 4 grudnia jest on właścicielem 554 340 akcji Emitenta , co stanowi 4,99 % udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 4,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Przed tą transakcją sprzedaży Pan Józef Gamrat posiadał 557 340 akcji PE ELKOP S.A. stanowiących 5,02 % -owy udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PE ELKOP S.A.