Zbycie akcji.
28 września 2006
 18:17,

UNI-PL 42/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 września 2006 roku,że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. od dnia 12.09.2006 r. do dnia 21.09.2006 r. sprzedała ogółem 11 583 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowi 2,71 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.Przed sprzedażą ŁSSE S.A. posiadała 32 753 szt akcji co stanowiło 7,67 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.Po sprzedaży w dniu 21.09.2006 r. ŁSSE S.A. posiadała 21 170 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowiło 4,96 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów ( zmiana dotyczy zmniejszenia udziału poniżej 5 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów).