Zawiązanie spółek zależnych.
11 lutego 2010
 20:44,

RB 8/2010

Zarząd ELKOP SA informuje, o zawiązaniu podmiotów zależnych:

1. ELKOP ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy nowego podmiotu wynosi 200.000zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. Emitent objął w kapitale zakładowym ELKOP ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o. 200 (dwieście) udziałów dających 100% głosów na WZA i stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. Objęte udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
Przedmiotem działalnosci założonej spółki będzie wykonywanie robót elektromontażowych.

2. ELKOP ADMINISTRACJA Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy nowego podmiotu wynosi 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 zł . Emitent objął w kapitale zakładowym ELKOP ADMINISTRACJA Sp. z o.o. 100 (sto) udziałów dających 100% głosów na WZA i stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki.Objęte udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
Przedmiotem działalnosci założonej spółki będzie administrowanie nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym.