Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta
9 czerwca 2017
 18:25,

Raport bieżący nr 49/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.06.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta przez ten podmiot.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu