Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
13 listopada 2018
 20:22,

Raport bieżący nr 76/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ złożone przez Pana Damiana Patrowicz wspólnika spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia.

Zawiadamiający poinformował o zbyciu akcji Emitenta przez swój podmiot zależny spółkę Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz jednocześnie o pośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu