Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
7 września 2018
 18:30,

Raport bieżący nr 52/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje bezpośrednim przekroczeniu progu 37,24 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu