Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
27 kwietnia 2018
 17:52,

Raport bieżący nr 14/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.04.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., w którym zawiadamiająca informuje o nabyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu