Zawiadomienie w sprawie umorzenia akcji własnych
8 kwietnia 2015
 18:03,

Raport bieżący nr 14/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.04.2015 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o umorzeniu akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.10.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2015 r., które opublikowane zostały odpowiednio raportem bieżącym nr 67/2014 z dnia 30.10.2014 r. oraz raportem bieżącym nr 90/2014 z dnia 28.11.2014 r.
Emitent informował o rejestracji umorzenia akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 30.03.2015 r.
Emitent informuje, że zawiadomienie dotyczy umorzonych 3.143.172 akcji własnych nabytych na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu: