Zawiadomienie o znaczącym zaangażowaniu w Spółkę.
16 września 2010
 22:32,

RB 47/2010

Zarząd P.E ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w dniu dzisiejszymdo Spółki wpłynęło
zawiadomienie ,od Zarządu Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku , o dokonaniu w ramach umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym w dniu 15-09-2010 r zakupu akcji Spółki Przedsiębiorstwa Elektromontażowego “ELKOP” S.A z siedzibą w Chorzowie w ilości 3.530.000 akcji zwykłych na okaziciela , w cenie 0,50zł za każdą akcję tj.za łączną sumę 1.765.000zł .

Przed zakupem Atlantis S.A nie posiadał akcji Emitenta , zakupione akcje stanowią 9,99% kapitału zakładowego PE ELKOP S.A i tyle samo głosów na WZA.