Zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie. Nabycie Akcji Emitenta
28 grudnia 2013
 16:51,

RB 29/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 27.12.2013 r. do siedziby spółki wpłynęły łącznie cztery zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniach:
Data Transakcji Wolumen Cena
11.12.2013 17 770 0,16 zł
12.12.2013 2 230 0,16 zł
13.12.2013 16 795 0,16 zł
16.12.2013 31 000 0,16 zł
17.12.2013 31 000 0,16 zł
18.12.2013 118 477 0,16 zł
19.12.2013 111 230 0,16 zł
20.12.2013 184 414 0,16 zł
23.12.2013 20 509 0,16 zł

Łącznie podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w okresie od dnia 11.12.2013 r. do dnia 23.12.2013 r. nabył 533 425 akcji Emitenta po cenie 0,16 zł.