Zawiadomienie Akcjonariusza posiadającego powyżej 5 % głosów.
16 października 2007
 16:58,

RB 88/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 15.10.2007 roku,że Pan Józef Gamrat w wyniku dokonanej rejestracji przez właściwy Sąd podwyższenia kapitału zakładowego PE ELKOP S.A. w związku z emisją akcji serii B na dzień 15.10.2007 jest właścicielem 275 000 akcji serii A oraz 282 340 praw do akcji serii B , co stanowi łącznie 5,02 % udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 5,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu PE ELKOP S.A.
Przed dniem rejestracji podwyższenia kapitału PE ELKOP S.A. Pan Józef Gamrat posiadał taką samą ilość akcji i PDA ELKOP S.A. jak w/w.