Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
21 stycznia 2009
 22:54,

RB 8/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2009 r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjöblom pismo, zawiadamiające , że w wyniku podwyższenia kapitału Elkop SA spadł jej udział poniżej 5% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy . Przed podwyższeniem kapitału Pani Elżbieta Sjöblom posiadała 5,73% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.