Zawiadomienia w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta
9 czerwca 2017
 18:29,

Raport bieżący nr 50/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.06.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A.

Zawiadamiający poinformowali o pośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta w związku ze zmniejszeniem stanu posiadania akcji Emitenta przez podmiot zależny od spółki DAMF Invest S.A.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu