Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
27 marca 2013
 08:09,

RB 11/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

W dniu 21.03.2013 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej w ramach rynku regulowanego dokonał kupna 230.000 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję.
W dniu 22.03.2013 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej w ramach rynku regulowanego dokonał kupna 460.626 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję.