Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
20 sierpnia 2013
 06:14,

RB 23/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20.08.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło cztery zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. (Emitent).

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w ramach procedury publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta w dniu 19.08.2013r. nabył łącznie 5.935.223 akcji w cenie 0,16 zł za każdą akcję.