Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie
17 listopada 2014
 15:38,

Raport bieżący nr 84/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło 6 zawiadomień złożonych przez:

Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Zarząd Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy
o obrocie.

Zawiadomienia z dnia 17.11.2014 r. zostały złożone przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w dniu 13.11.2014 r.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta poinformowali o nabyciu przez ELKOP S.A. jako ich podmiot blisko związany na mocy umowy cywilnoprawnej
z dnia 13.11.2014 r. łącznie 3.143.172 akcji w cenie 4,04 zł za każdą akcję.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 17.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło 3 zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali o zbyciu przez podmiot blisko związany na mocy umowy cywilnoprawnej z dnia 13.11.2014 r. łącznie 3.143.172 akcji w cenie 4,04 zł za każdą akcję.