Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie
5 listopada 2013
 17:28,

RB 27/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 05.11.2013 r. do siedziby spółki wpłynęły łącznie cztery zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta:
– w dniu 24.10.2013r. nabył w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym 3.343 akcje w cenie 0,15 zł za każdą akcję,
– w dniu 25.10.2013r. nabył w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym 84.819 akcji w cenie 0,15 zł za każdą akcję,
– w dniu 28.10.2013r. nabył w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym 52.225 akcji w cenie 0,15 zł za każdą akcję,
– w dniu 29.10.2013r. nabył w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym 247.818 akcji w cenie 0,16 zł za każdą akcję,

Łącznie podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w okresie od dnia 24.10.2013r. do dnia 29.10.2013r. nabył 388.205 akcji Emitenta w cenach od 0,15 zł do 0,16 zł.