Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie
12 września 2013
 14:16,

RB 25/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 10.09.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęły cztery zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej oraz przez Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:
– w dniu 29.08.2013r. dokonał kupna 489 597 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję,
– w dniu 30.08.2013r. dokonał kupna 47 270 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję,
– w dniu 02.09.2013r. dokonał kupna 11 530 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję,
– w dniu 03.09.2013r. dokonał kupna 11 150 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję,
– w dniu 04.09.2013r. dokonał kupna 91 127 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję,
– w dniu 05.09.2013r. dokonał kupna 454 103 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję,

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w okresie od dnia 29.08.2013 r. do dnia 05.09.2013 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta nabył łącznie 1.104.777 akcji w cenie 0,16 zł za każdą akcję.

Emitent informuje, że na skutek omyłki technicznej niniejszy raport sporządzony w ustawowym terminie w dniu 11.09.2013r. został przekazany omyłkowo na jedną z Kancelarii tajnych ESPI.