Zawarcie znaczących umów.
19 stycznia 2007
 22:42,

RB 9/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 stycznia 2007 roku o zawarciu dwóch znaczących umów.
Emitent zawarł dwie umowy z SIEMENS Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Temat pierwszej umowy: Wykonanie zasilania kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej pompowni głębinowej “Sosnowiec” wraz z zabudową układu pomiarowo-rozliczeniowego.Wartość umowy netto wynosi 219 583,32 zł.Do wartości tej będzie naliczony podatek od towarów i materiałów
Przedmiotem drugiej umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych .Wartość umowy netto wynosi 638 500,00 zł.Do wartości tej będzie naliczony podatek VAT.
Przewidywane terminy realizacji umów -koniec stycznia 2007 roku.