Zawarcie znaczącej umowy.
17 października 2006
 18:28,

UNI-PL 47/2006

Zarząd PEPW ELKOP podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 17 września 2006 roku o zawarciu umowy na usługę realizowaną w trybie zamówienia publicznego pomiędzy PEPW ELKOP SA a SIEMENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .
Przedmiotem umowy jest: przebudowa i dostosowanie do potrzeb pompowni głębinowej sieci średniego napięcia na powierzchni na terenie Zakładu KWK Katowice – Kleofas w Katowicach. Wartość umowy wyniesie brutto 317.852,85 zł . Termin realizacji : do dnia 28.12.2006 roku.