Zawarcie znaczącej umowy.
14 września 2006
 17:30,

UNI-PL 35/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 13.09.2006 roku o zawarciu umowy handlowej w dniu 12 września 2006 pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym SA KWK Wujek a PEPW ELKOP SA . Przedmiotem umowy jest dostarczenie prefabrykatu rozdzielnicy 500 V wraz z dokumentacją techniczno-ruchową . Wartość umowy wynosi 79.000,00 zł ( do kwoty tej zostanie doliczony należny podatek VAT) . Termin wykonania umowy – do 45 dni od daty podpisania umowy.