Zawarcie znaczącej umowy.
13 września 2006
 17:28,

UNI-PL 34/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 13.09.2006 roku o zawarciu umowy handlowej w dniu 12 września 2006 roku pomiędzy NIVA – INWEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a PEPW ELKOP SA . Przedmiotem umowy jest wykonanie robót związanych z oświetleniem przejazdu kolejowego i torów przeładunkowych w ramach inwestycji: Budowa bocznicy dla Centrum Dystrybucyjno-Logistycznego Parkridge CE w Sochaczewie. Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 95.000,00 zł ( do kwoty tej będzie doliczony podatek VAT – 22% ).
Termin realizacji umowy – do dnia 15.10.2006 .