Zawarcie znaczącej umowy.
8 września 2006
 17:21,

UNI-PL 29/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 07.09.2006 o zawarciu umowy pomiędzy wykonawcą EL-Eko Systems SA (spółką zależną) a Jastrzębską Spółką Węglową SA KWK Zofiówka z Jastrzębia . Podwykonawcą jest PEPW ELKOP SA . Przedmiotem umowy jest wymiana elementów nośnych kabli energetycznych i teletechnicznych w szybie 2 (strona południowo-wschodnia szybu) . Wynagrodzenie netto wynosi 220.000,00 zł ( do kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT ) . Termin realizacji umowy – do 31.03.2007 roku.