Zawarcie znaczącej umowy.
24 maja 2005
 16:35,

UNI-PL 11/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 20.05.2005 roku została zawarta znacząca dla emitenta umowa.Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych “Pemug”z siedzibą w Katowicach.Przedmiotem umowy jest: wykonanie przez Wykonawcę robót elektrycznych w zakresie dostawy i montażu instalacji siły, sterowania i sygnalizacji w ramach zadania “Przebudowa górniczego wyciągu szybowego w przedziale wszchodnim szybu III w KWK “Szczygłowice”.
Przewidywany termin wykonania kontraktu do 30.11.2005 roku.
Wartość netto umowy wynosi :945 000,00zł. Do wartosci netto naliczony będzie obowiazujacy podatek od towarów i usług VAT>