Zawarcie umowy z Animatorem Emitenta.
14 listopada 2006
 16:23,

UNI-PL 57/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje,iż w dniu 13 listopada 2006 roku została zawarta umowa o pełnienie funkcji Animatora Emitenta z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie.Warunki pełnienia funkcji Animatora Emitenta będą tożsame z warunkami, jakie Giełda nakłada na animatorów rynku w odpowiednich grupach notowań.
Jednocześnie Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości, iż wystosował wniosek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyrażenie zgody na przeniesienie akcji emitenta z notowań kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu na notowania ciągłe.