Zawarcie umowy.
11 stycznia 2007
 20:11,

RB 4/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 10 stycznia 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy emitentem a Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym WAKO Spółką Jawną z Krakowa.Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul.Świętej Teresy.Roboty wykonane zostaną w terminie od dnia 01.02.2007 r. do dnia 31.07.2007 r.Wartość umowy wynosi 81 000,00 zł.Do wartości tej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22 %.