Zawarcie umowy.
1 grudnia 2006
 18:44,

UNI-PL 65/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP SA informuje, iż Spółka zawarła umowę z Grupą Gumułka – Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach na wykonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 ( zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr VI/13/2006 roku).