Zawarcie umowy.
30 listopada 2006
 18:42,

UNI-PL 64/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 30 listopada 2006 roku o zawarciu umowy handlowej pomiędzy PEPW ELKOP SA , a Przedsiębiorstwem Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych ” Pemug ” S.A. z siedzibą w Katowicach . Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektrycznych dla zadania pn “Budowa wieży szybowej oraz budynku nadszybia górniczego wyciągu szybowego szybu Leon IV dla KW SA Oddział KWK Rydułtowy – Anna “. Termin wykonania do 30 marca 2007 roku. Wartość umowy wynosi netto 1.371.325,00 zł ( do kwoty tej zostanie naliczony należny podatek VAT).