Zawarcie umowy.
29 października 2009
 08:05,

RB 44/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że zawarł umowę na Modernizację zasilania w energię elektryczną stacji wentylatorów głównych dla KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna Ruch I. Zamawiającym jest Kompania Węglowa S.A. w Katowicach. Kwota zamówienia 485 000 zł. netto, termin realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.