Zawarcie umowy.
28 października 2009
 08:04,

RB 43/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że jako uczestnik konsorcjum otrzymał zamówienie na Modernizację zasilania rejonu E-E2 w pokładzie 713/1-2 w KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna Ruch I. Zamawiającym jest Kompania Węglowa S.A. w Katowicach. Kwota zamówienia 517 550 zł. netto, termin realizacji 31.10.2010 roku.