Zawarcie umowy.
6 października 2009
 07:49,

RB 40/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że zawarł umowę na Modernizację układu zasilania Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu. Zamawiającym jest Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka w Ustroniu. Kwota zamówienia 172.413,22 zł. netto, termin realizacji 15.12.2009 roku.