Zawarcie umowy.
5 grudnia 2005
 14:27,

UNI-PL 25/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr V/8/2005 , podjętą na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2005 roku, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.Podmiotem tym jest Spółka z o.o.GRUPA GUMUŁKA -AUDYT Z SIEDZIBĄ W Katowicach.