Zawarcie umowy.
9 grudnia 2008
 22:27,

RB 76/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 09 grudnia 2008 roku otrzymał podpisaną w dniu 07.11.2008 roku umowę pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Technicznych MECHATRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie a Emitentem.
Temat umowy: ” Wykonanie prac elektromontażowych na terenie budowy JTI w Gostkowie k/Łodzi realizowanej przez Zamawiającego”
Termin wykonania umowy: do 23.05.2009 r.
Wynagrodzenie: ok. 270.000,00 zł netto zostanie powiększone o należny podatek VAT.