Zawarcie umowy.
18 lipca 2008
 22:04,

RB 63/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 18 lipca 2008 roku otrzymał podpisaną w dniu 03.07.2008 roku umowę pomiędzy SigmaKalon Cieszyn SA z siedzibą w Cieszynie a Emitentem.
Temat umowy: ” Wykonanie badań eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych na terenie SigmaKalon Cieszyn SA “.
Termin wykonania umowy: 30.10.2008 r.
Wynagrodzenie: 82 268,00 zł netto zostanie powiększone o należny podatek VAT.