Zawarcie umowy.
16 kwietnia 2008
 20:37,

RB 35/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 15.04.2008 roku Emitent podpisał umowę z Hutą Buczek Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektromontażowych związanych z przebudową części ciągu technologicznego. Wartość umowy wynosi 390 tys. zł. netto. Termin zakończenia do 30.06.2008 roku.