Zawarcie umowy.
10 stycznia 2008
 18:35,

RB 5/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 9 stycznia 2008 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa pomiędzy Emitentem a KWK Budryk S.A. w Ornontowicach z dnia 27 grudnia 2007 roku.
Przedmiot umowy:Wykonanie robót elektromontażowych dla zadania-“Adaptacja hali magazynowej na boksy warsztatowe dla kopalnianych oddziałów dołowych -w obiekcie warsztatowo-magazynowym-nawa III na Zakładzie Głównym KWK Budryk S.A.
Termin zakończenia robót:do dnia 30.06.2008 roku.
Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy:188 000,00 zł.
Do faktur doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 %.