Zawarcie umowy.
5 października 2005
 14:19,

UNI-PL 22/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu wczorajszym doszło do ostatecznego podpisania znaczącej dla emitenta umowy.Umowę zawarto z ELIN EBG Elektrotechnika Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.Przedmiotem umowy jest wykonanie w rejonie “GRODZIEC” zadania pt.: “Zabudowa układu zasilania, sterowania oraz monitoringu urządzeń pompowni głębinowej.Zamawiającym jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach.Termin realizacji zadania : 30.11.2005r.
Wynagrodzenie brutto za wykonanie całości umowy wynosi 1 172 298,00 zł.