Zawarcie umowy.
6 grudnia 2007
 17:24,

RB 106/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 5 grudnia 2007 roku,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Tramwaje Śląskie S.A. w dniu 15 listopada 2007 roku utworzono ,,Konsorcjum-ELESTER PKP”
,,Konsorcjum-ELESTER PKP” z siedzibą w Łodzi zostało utworzone zgodnie z Umową Konsorcjum pomiędzy:
-Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ELESTER-PKP Sp.zo.o z siedzibą w Łodzi,
-Przedsiębiorstwem Elektromontażowym ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie -Emitentem,
-Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym GEMARK Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Konsorcjum i Tramwaje Śląskie S.A. zawarły umowę zwaną ,,Umową z Inwestorem” na zadanie :Dostawa systemu zdalnego sterowania i nadzoru dla 29 stacji trakcyjnych wraz z ich automatyzacją oraz adaptacja nowego pomieszczenia Centrum Dyspozytury Mocy i Ruchu w systemie ,,pod klucz”.
Wartość umowy za wykonany przedmiot zamówienia wynosi ogółem 9 735 975,76 zł brutto , w tym 1 755 667,76 zł podatek VAT.
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 28.02.2010 r.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto.