Zawarcie umowy.
14 listopada 2007
 17:11,

RB 95/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości ,że w dniu 13.11.2007 roku wpłynęła do Spółki podpisana Umowa nr 01/IS2287/2007 pomiędzy SIEMENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Emitentem.
Przedmiotem umowy jest:”Budowa rozdzielni 6 KV na poz.780 m w KW S.A. -Oddział KWK Bielszowice.

Termin realizacji:3,5 miesiąca od daty przekazania miejsca pracy ( w przypadku braku możliwości udostępnienia szybu przez Zamawiającego , termin zakończenia prac ulegnie przesunięciu o czas wynikający z ww. okoliczności)

Wartość robót będacych przedmiotem umowy wynosi 227 807,00 zł.Do wartości tej zostanie doliczony należny podatek VAT.