Zawarcie umowy.
13 listopada 2007
 17:06,

RB 93/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 12.11.2007 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa handlowa nr 520/2007 zawarta pomiędzy Emitentem a Kopalnią Węgla Kamiennego “Budryk “S.A. w Ornontowicach.
Temat umowy: “Przyłącze elektryczne wraz z instalacją wewnętrzną elektryczną, odgromieniem, uziemieniem i alarmem-Chudów szyb VI”.
Termin zakończenia robót: do dnia 31-01-2008 roku.
Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto 95 000,00 zł.
Do wartości tej doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT.