Zawarcie umowy.
28 września 2007
 15:59,

RB 82/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację ,że w dniu 27 września 2007 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 19.09.2007,pomiędzy KROMISS-BIS Sp.z o.o. z siedzibą w Częstochowie a emitentem.
Temat umowy:Przebudowa torowiska tramwajowego w ul.Gliwickiej w Katowicach w zakresie posadowienia słupów wraz z fundamentami oraz budowy linii kablowych zasilaczy i kabli powrotnych.
Termin realizacji:lata 2007-2008
Wynagrodzenie netto:830 000,00 zł
Podatek VAT:182 600,00 zł