Zawarcie umowy.
26 września 2007
 15:58,

RB 81/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o ostatecznym podpisaniu w dniu 25 września 2007 roku umowy zawartej w dniu 16.08.2007 roku pomiędzy SIEMENS Sp.z o.o z siedzibą w Warszawie a emitentem.
Tematem umowy jest wykonanie montażu instalacji elektrycznych.
Termin realizacji:2 miesiące od daty przekazania każdego z frontów robót oraz dostarczenia dla niego kompletu materiałów i urządzeń, stanowiących dostawę Zamawiającego.
Wynagrodzenie netto:334 000,00 zł
Do wymienionej kwoty będzie doliczony podatek VAT.