Zawarcie umowy.
30 sierpnia 2007
 15:54,

RB 78/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 29 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy PE ELKOP S.A. a BIEL Audyt Sp.z o.o.z siedzibą w Krakowie.
Temat umowy: dokonanie przeglądu wraz z wydaniem stosownej Opinii i Raportu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Zamawiajacego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku.
Termin wykonania umowy -do dnia 21 września 2007 roku.