Zawarcie umowy.
13 sierpnia 2007
 15:41,

RB 72/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 10 sierpnia 2007 roku została podpisana pomiędzy emitentem a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, Oddział w Czeladzi, Zakład “Centralny Zakład Odwadniania Kopalń “- umowa ma roboty budowlane realizowane w trybie zamówienia publicznego.
Temat zadania: Wymiana kabla zasilającego drugiego z GPZ Łagiewniki do rozdzielni 6 kV R-S.
Termin wykonania umowy: 10 tygodni od dostarczenia kabla.
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto : 107. 727,24 zł.