Zawarcie umowy.
5 lipca 2007
 12:58,

RB 54/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości ,że w dniu 4 lipca 2007 roku została podpisana umowa
pomiędzy emitentem a SigmaKalon Cieszyn S.A. z siedzibą w Cieszynie.
Temat zadania remontowego: “Badania eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych na terenie zakładu “.
Wartość robót: 78 370,00 zł+podatek VAT.
Termin zakończenia prac -30.11.2007