Zawarcie umowy.
13 kwietnia 2007
 23:30,

RB 31/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 13 kwietnia 2007 roku umowy pomiedzy PE ELKOP S.A. a Grupą Gumułka – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Temat umowy: Badanie oraz wydanie opinii o historycznych danych finansowych za lata 2004-2006 do prospektu emisyjnego.Usługa poświadczająca o prawidłowości sporządzenia rachunku proforma w związku z prospektem emisyjnym.
Termin wykonania do 17 kwietnia 2007 roku.
Wartość umowy netto 22 200,00 PLN.