Zawarcie umowy.
9 marca 2007
 23:11,

RB 23/2007

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 8 marca 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a MINTECH Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach . Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektromontażowych dla zadania: ” Rozbudowa ciągu technologicznego wzbogacania miałów surowych. Obiekt kompleksowy KWK Knurów – wykonanie instalacji elektrycznych dla jednego flotownika instalowanego w ZPMW KWK Knurów .” Wartość umowy wynosi 168.640,00 PLN ( do wystawionej faktury będzie doliczony podatek od towarów i usług ) . Termin realizacji od dnia 12.03.2007 do dnia 12.04.2007.