Zawarcie Układu z Wierzycielami.
24 lipca 2006
 20:00,

UNI-PL 13/2006

W ślad za raportem nr 9/2006 dotyczącym Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami, Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 lipca 2006 roku układ z wierzycielami został zawarty.Natomiast na dzień 5 września 2006 roku wyznaczone zostało posiedzenie Sądu Rejonowego w Katowicach w celu zatwierdzenia układu.