Zatwierdzenie Układu z Wierzycielami.
5 września 2006
 20:21,

UNI-PL 24/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 5 września 2006 roku odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Katowicach, na którym nastąpiło wysłuchanie stron.Natomiast na dzień 12 września 2006 roku wyznaczone zostało posiedzenie Sądu Rejonowego w Katowicach dla publikacji orzeczenia w przedmiocie układu.