Zatwierdzenie układu z wierzycielami.
20 września 2006
 17:33,

UNI-PL 37/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA w ślad za raportem nr 33/2006 podaje do publicznej wiadomości informację, że 19.09.2006 roku upłynął termin dla uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 12.09.2006 roku zatwierdzającego układ z wierzycielami i według wiedzy emitenta na dzień 20.09.2006 roku postanowienie to nie zostało zaskarżone.